středa 25. dubna 2018

9 TŘ.

Závěrečná písemná práce - 15.5.

témata:
časy
trpný rod
kondicionály
body parts
modální slovesa
some X any

6 TŘ.

Závěrečná písemná práce - 22.5.

témata:
přítomný čas
minulý čas
počitatelnost pod. jmen
přídavná jména
nepravidelná slovesa
čas
číslovky